Information om blästrings- & rengöringsmetoder för båtar & båttvättar

Båtarnas bottenfärger kan innehålla koppar, zink eller TBT beroende på när båtarna är tillverkade. Många skrov har målats med åtskilliga lager bottenfärg och risk finns för att miljöfarliga ämnen urlakas i vattnet. Att slipa bort alla dessa bottenfärger är tidskrävande och dammet/färgresterna är farligt både för miljön och hälsan. Traditionell blästring av båtskrov har blivit en mindre använd metod på grund av det kraftiga dammet och skador i skrovet. Våra teknologier och blästringsmetoder är otroligt skonsamma för både båten, båtskrovet och miljön och orsakar nästintill inget utsläpp vilket gör att det går både snabbt och smidigt att rengöra din båt.

Miljöblästring Skandinavien AB och deras samarbetspartners har arbetat i 10 års tid med att utveckla miljövänligare blästringsmetoder och nu finns vi representerade över stora delar av Sverige men med basen i Göteborg.

Miljöblästring Båt har utvecklats genom ett antal företag med spetskompetenser inom alla blästringsmetoder i marknaden såsom Sponge, Kolsyreis, Ibix, Almadit, Vatten, Soda m.fl

Genom detta samarbete har blästrings- & rengöringsmetoder utvecklats som gör att Miljöblästring Båt alltid sker:

  • Torrt
  • Dammfritt
  • Skonsamt för skrovet
  • Inomhus
  • Utomhus
  • Återvinningsbart för att minimera deponin

Läs hela PDF:en här

Miljöblästring Båt kan även ske så att bara de färgskikt som är nödvändigt tas bort, primern närmast gelcote’n kan sitta kvar om den är intakt. 
Mer information om båtblästring finns här.

Välkommen att kontakta oss nedan:

Jens Johannisson
070 537 10 15
jens.johannisson@ysg.se