Begränsningar för Garnetblastring

Ej lämplig vid blästring av känslig utrustning där man ej vill få in främmande partiklar.