Begränsningar för Kolsyreblästring

  • Gravrost. Det är omöjligt att ta bort gravrost med CO2. Detta på grund av att pelletsen inte har någon slipande effekt
  • Färgborttagning på stål eller plåt. Av samma anledning som ovanstående.
  • Ljudvolymen. Beroende på tryck och munstycke kan tekniken lämna 120 Db(A
  • Logistik. Pelletsen kan inte lagras mer än 4 – 5 dagar.