Begränsningar för Spongeblästring

För att kunna beräkna var Sponge blästringen är mest ekonomisk och miljövänligt att använda så måste alternativens totalkostnader beaktas.

Ekonomiskt så är spongen inget alternativ till konventionell blästring om denna går att använda utan höga kostnader för intäckning, sanering och deponi.

Spongen är ett alternativ till andra metoder när dessa inte går att använda p.g.a känslig utrustning i närheten eller andra arbetsområden enligt separat information ekonomiska användningsområden.

sponge_white

sponge_silver

sponge_green

sponge_blue