Betong

betong-slider

För att kunna göra bästa möjliga renovering på betong & göra en insats för miljön så måste förarbetet utföras på rätt sätt.

Några av de metoder & maskiner som kan användas är:

  • Spongeblästring
  • Garnetblästring
  • Bilning
  • Bristlemaskinen
  • Fräsning
  • Högtryckstvättning
  • Kolsyreis
  • UHP Vattenblästring
  • Vakuumblästring
  • Water-Jet / Blästring med vatten