Blästring med spongemedia av olika typer av underlag

Sponge-Jet är ett exempel på en torr & ”dammfri” blästermetod som kan spara stora belopp åt entrepenörer, kommuner & företag. Efter många möten & diskussioner med innovativa beslutsfattande personer inom alla möjliga industriella & kommunala anläggningar, har vi funnit de ekonomiska användningsområdena för Sponge-Jet är:

  • blastring-spongemedia-miljoblastringDär det är omöjligt att blästra konventionellt
  • Högre intäckningskostnader för att skydda yttre miljö eller känslig utrustning invid blästerområdet
  • Handverktyg – rosthackning, slipning & stålborstning används som förarbete. Rostskyddet får då ingen profil att fästa i & uppnår då endast minimal livslängd
  • ”Dammfri” blästring utan profil är inte tillräckligt. Rostskyddet skall ha profil för att fästa & uppnå maximal livslängd
  • Andra arbeten, ex. vis eldragning, svetsning etc måste ske samtidigt som blästringen pågår
  • Höga kostnader för slutdeponering av avfallet om det finns tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen i det som blästras bort, eller där deponeringstekniken är kostsam
  • Trånga utrymmen med krav på fullgod uppsikt över arbetsområdet
  • Inspektionsytor i trånga utrymmen som därmed mycket snabbare blir åtkomliga för inspektören
  • Montagesvetsning, där omkringliggande ytor/föremål kommer till skada vid konventionell blästring inför rostskydd

Applikationer

Blymönja

Borttagning av blymönja från brandposter

Avlägsning av blybeläggning utan miljörisker

Blysanering

Miljöomsorg

Broar

Nykonstruktion & underhåll ( rostskydd )

Blästring av svetsfogar

Sponge-Jet ersätter konventionell blästring på Store Bælt Broen

Branscher

Broar

Information om broars konstruktion & underhåll

Blästring av svets & fog på broar

Sponge-Jet ersätter konventionell blästring när broar ska saneras

Fartyg & varv

Blästring av skeppets däck ( Alaska Ocean )

Blästring av barlast-tankar ( Artikel i Coatings Pro )

Fartygsapplikationer

Fartyg & varv

Förberedelser av fartygets yta

Motorrenovering på USS Decatur

Den nya generationen blästring

Allmänt om blästring av barlasstankar

Todd Spacific använder det gröna blästermediet

Förbehandling av båtar & båtskrov

Information om hur man får ut mer av gå i torrdocka

Flyg- & Rymdindustrin

Flyg & rymdinformation

Sanering samt blästring av vittring orsakat av regn

Blästring av Typhoon BAE

United Kingdom ( Deras flyg- & rymdinformation )

Kraftverk

Information om kraftverk ( Blästring )

Varv

Applikationsexempel för varv

Kärnkraft

Laktest gjord av OKG Kärnkraftverk

Dekontaminering av betong & metall

Byte av reaktorlock PWR David Besse

Kostnadsanalys vid sanering gjord av DOE

Dekontaminering med Sponge-Jet ( full DoE rapport )

Radiologisk sanering ( Applikationer )

Renovering av cross-underrör

Avlägsna radioaktiv oxid

Kraftgenerering

Applikationsexempel för kraftgenerering

Militär

Militära applikationer

NAVSEA summary

NAVSEA PPI P1/P2

Förberedelser inför sanering av barlasttankar

Rostskydd i kölsvin

Rostskydd i kölsvin (2)

Offshore

Rostskydd Offshore

Förbehandling inför rostskydd

Pappersbruk

Applikationsexempel

Petrokemis industri

Applikationsexempel

Användning inom petrokemisk industri

Sponge-Jet metoden sparar både tid & pengar

Reningsverk

Applikationsexempel för reningsverk

Övrigt

Applikationsexempel på Ett rent tak

Kemiföretag väljer Sponge-Jet före kemisk färgborttagning

Sponge-Jet minskar stopptiden för rengöring ( IMPO artikel )

Ombyggnad av godisfabrik för biomedicinskt forskning ( Sweet Science )

Applikationsexempel på färgborttagning

Sponge as a Blasting Medium ( PCE Nov 1998, pp42 )