Ekonomiska & miljömässiga användningsområden för Garnetblästring

Garnetblästring används på alla typer av stålkonstruktioner, rostfritt stål, aluminium, glasfiber, stenfasader och monument.

  • Varvsindustrin för nybyggnad, reparation samt underhåll.
  • Olje- och petroleumindustri för underhållsarbete på raffinaderier, tankar och rörgator.
  • Underhållsarbete på kemisk industri, pappersbruk, vatten- och kärnkraftverk.
  • Broar & slussportar.
  • Produktion och underhåll av containers, tankar, järnvägsvagnar och lastbilschass

Referensobjekt

  • Trafikverket
  • Färjerederiet
  • Fridhemsvarvet

Tar emot Färjerederiets fartyg och externa kunder för underhåll, bottenbesiktningar och ombyggnationer. Blästrar i hall med egen återvinning samt fristråleblästring utomhus i slip. Garnet sanden från fristråleblästringen skickas till Garnet för återvinning för att därefter skickas tillbaka till Färjerederiet.

  • Korp & Son AB

Tillverkare av slamsugare, högtrycksspolare samt kombibilar. Blästrar tankar för slamsugningsbilar mm. Blästrar mycket rostfritt samt stålplåt. Garnet sanden återvinns hos Garnet och skickas tillbaka till Korp & Son.

  • Garnetblästring av rostfritt material

Tidigare användes engångs/slagg blästermedia och åtgången var 1200 kg/dag. Nu med Garnet är åtgången 200 kg/dag vid samma blästringsmängd. Företaget har också Garnet blästrat en gångbro åt kommunen och fick beröm för den minimala dammbildning som uppstod.

Vid Garnet blästring av bro på 5.700 m2 kunde 80% återvinnas ett antal gånger vilket sparade kunden för höga deponeringskostnader och mindre miljöpåverkan.