Garnet Blästermedia

garnet-sponge-blastermediaHög produktivitet & låg förbrukning

Mineralens extrema hårdhet gör att avverkningen går mycket snabbt. Med Garnet blästrar du upp till dubbelt så många kvadratmeter per timme med ner till hälften så mycket material, jämfört med konventionella engångsblästermedel.

  • Fördelarna är

Minskade arbets- och materialkostnader & mindre materialhantering.

Hög densitet

Hög densitet (4,1) begränsar spridning av materialet och ger mycket låg dammbildning.

  • Fördelarna är

Minimerad spridning i naturen. Förbättrad arbetsmiljö. En 200 liters blästerklocka rymmer ca 340 kg slaggblästermedel, vilket innebär en blästringstid på ca 35 minuter. Garnets höga densitet gör att samma blästerklocka rymmer ca 480 kg, vilket ger en blästertid på hela 1 timma & tjugo minuter.

Återvinningsbart

Garnet kan återvinnas och återanvändas 3-8 gånger med bibehållen kvalitet.

  • Fördelarna är

Detta ger dig stora ekonomiska fördelar.

Hög ytkvalitet

Garnets skarpkantade hårda korn ger en jämn ytprofil på 50-75 microns. Kornstorlekens sammansättning ger en hög reningseffekt och penetrerar väl in i rost och kavitationsgropar.

  • Fördelarna är

Fritt från järn. Kan användas på alla typer av stål, inkl. rostfritt & aluminium. Underlättar godkännande vid inspektion av blästrade ytor.

Garnet produkt- & miljöinformation