Sanering & brandsanering med spongemedia

Sanering efter brand innebär oftast en armanda av folk, beväpnade med hinkar, moppar, trasor, borstar – och mer eller mindre läskiga kemikaliwer. Det sot som sitter på golv, tak, väggar och inredning, löses upp med vatten och kemikalier. Den våta metoden är långsam och kostbar, framförallt på underlag såsom betong, metall, hårt trä, där sotet oftast bränt fast i ytan. Vissa brandsaneringar har varit väldigt kostbara att genomföra, för att underlaget inte tålt vatten och/eller mekanisk bearbetning i någon större utsträckning.

Genom samarbete med saneringsexpertis och vid genomförda fullskaleprov har det visat sig att spongen är ekonomisk och miljömässig att använda vid följande tillämpningar:

brandsanering-klotter

 

Klotter – eller graffiti, som alla klottrare kallar det – är inte särskilt svårt att avlägsna. Massot av kemikalier och en högtrycksspruta brukar tillhöra den vanliga arsenalen – men om det sitter på en värdefull och känslig fasad i ett känsligt område?

Tar man rimlig hänsyn till Miljöbalken bestämmelser om hänsyn ( SFS1998:808 – 2 kap ) kan det t.o.m. vara lagstridigt att använda det.

 

 

brandsanering-sponge

 

 

Sten- & murväggar där man inte kan/bör använda högtryckstvätt eller rengöring med vatten på grund av risken för följdskador.

 

 

brandsanering-tak-sponge

 

 

Metallytor där sotet har bränt sig fast och andra metoder dammar vilket medför risk för skador i närliggande utrustning.

 

 

 

brandsanering-fore-efter

 

 

 

Betongytor där sotet har bränt sig fast och andra metoder dammar medför en risk för följskador.

 

 

 

Sanering

Blymönja

Blydämpare

Avlägsning av blybelägg

Blysanering

Miljöomsorg ( Reaktioner & svar )

Brandsanering

Brandsanering/återställning

Brandsanering/återställning enligt regeringen i Utah

Mögelsanering

Mögelborttagning med Sponge-Jet metoden