Spongens funktion & blästringsteknik

Det avverkande media som används i Sponge-Jet är i grunden en polyuretan elastomer, i form av en porös sponge (svamp), med eller utan avverkande blästermedel inbakat i spongen. Valet av media är den första i en serie åtgärder som vidtas för att fininställa Sponge-Jet-metoden för ett visst arbete – val av medium ger ”den vida ramen”, val av matning och tryck ”den trängre ramen” och arbetsavtåndet och svephastigheten står för finjusteringen. Totalt finns ett knappt trettiotal sorter att tillgå, varav åtta är de mest frekvent använda. Se alla Säkerhetsdatablad & Produktdatablad för nedan spongemedel.

För närvarande finns följande ”familjer” av Sponge-Jet att tillgå:

sponge_silverSilver

Innehåller ett av de hårdaste och mest effektiva blästermedel som finns – aluminiumoxid ( Moh 9 ) med kornstorlekar mellan 16 och 500, möjlighet till ytprofil mellan 12 och 125 µm.

 

sponge_whiteVit

Skonsamt blästermedel med kulor av kalciumkarbonat, glas, polyurea eller plast för skonsam rengöring/ sanering, exempelvis av K-märkta byggnader.

 

sponge_greenGrön

Innehåller ett mycket skonsamt blästermedel och är avsett för borttagning av sot, olja och fett från hårda underlag.

 

sponge_blueBlå

Sponge helt utan blästermedel, används när enbart den mikro- sugande effekten i spongen i sig, är tillräckligt för att uppnå önskad effekt, ex.vis vis vid sanering av löst sittande sot efter brand.