Teknik & Process för Spongeblästring

spongeblastringSpongens multifunktion

Sponge blästermedel, som är inneslutet i polyuretansvamp, beter sig helt annorlunda än konventionell blästersand. Spongen plattas till vid anslag, pressar därmed ut den luft som finns inneslutet i spongens håligheter och blottar det inbäddade blästermedlet, som fortfarande har stöd av spongen. Blästermedlet i spongen avverkar, med spongen som stöd, den ytbeläggning som ska avverkas utan att blästermedlet splittras.

Spongen återtar sedan sin form och suger därmed upp merparten av det som slagits loss från blästerobjektet, för att till sist falla ner i närheten av blästerobjektet. Spongen kan därefter lätt sugas upp, siktas, renas och återanvändas.

sponge-process

Sponge-Jets arbetsprocess

Noga utvalt blästermedel ( 1 ) inneslutet i polyuretansvamp tillförs bläster klockan ( 2 ) som driver ( 3 ) det mot blästerobjektet ( substratet ) med rätt mängd och tryck för aktuell applikation. Spongen samlas därefter upp och körs genom återvinnaren ( 4 ) som avskiljer ( 5 ) uttjänt sponge och avfall från återanvändningsbar svamp, varefter processen upprepas, tills dess arbetet är klart.

process-spongemedia

Personlig skyddsutrustning

En konventionell blästerförare ser ut som en tungdykare i sin tjocka huva med överkropps skydd och sina tjocka handskar – en Sponge-Jet-förare kan teoretiskt stå och jobba iförd endast lätt-hjälm med visir, hörselskydd och skyddsskor. Om vädret tillåter är det möjligt att stå i shorts och t-shirt utan att påverkas. Av praktiska skäl är dock lätt-overall minimum. Arbetet med Sponge-Jet sliter med andra ord inte på blästerföraren på samma sätt som konventionell blästring.