Teknologi för Garnetblästring

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGarnet är en ren naturprodukt av mineralen Almadit, som är fri från giftiga tungmetaller och kvarts. Mineralens extrema hårdhet gör att avverkningen går mycket snabbt.

Med Garnet blästrar du upp till dubbelt så många kvadratmeter per timme med ner till hälften så mycket material, jämfört med konventionella engångsblästermedel. Minskade arbets- och materialkostnader och mindre materialhantering. Hög densitet (4,1) begränsar spridning av materialet och ger mycket låg dammbildning. minimerad spridning i naturen, förbättrad arbetsmiljö.

En 200 liters blästerklocka rymmer ca 340 kg slaggblästermedel, vilket innebär en blästringstid på ca 35 minuter. Garnets höga densitet gör att samma blästerklocka rymmer ca 480 kg, vilket ger en blästertid på hela 1 timma och tjugo minuter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGarnet kan återvinnas och återanvändas 3-8 gånger med bibehållen kvalitet. Detta ger dig som Garnet kund stora ekonomiska fördelar.

Garnet skarpkantade hårda korn ger en jämn ytprofil på 50-75 microns. Kornstorlekens sammansättning ger en hög reningseffekt och penetrerar väl in i rost och kavitationsgropar.

Garnet är fritt från järn. Kan användas på alla typer av stål, inkl. rostfritt och aluminium. Detta underlättar godkännande vid inspektion av blästrade ytor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHög dammbildning är det vanligaste klagomålet vid blästring. Med Garnets blästermedel reduceras dammbildningen radikalt, jämfört med traditionellt engångsblästermedel.

Garnet är ett kvartsfritt blästermedel som inte innehåller några farliga tungmetaller. Varje Garnetkristall är skarp, tung och hård. När den slår mot stålet med en hastighet av 800km/timme, slås den inte i småbitar som andra blästermedel vilket gör att dammbildningen blir mycket låg.

  • Materialets höga densitet ger låg dammbildning.
  • Minimal störning och dammspridning på närliggande miljöer.
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERABättre sikt för blästeroperatören.
  • Ljusare arbetsmiljö eftersom materialet är ljust.
  • Mindre förbrukning av blästermedel ger mindre städning av använt blästermedel, vilket ger minskade städkostnader.