Video

Klimatvindtunnel


Cisternbotten


Epoxifärg på bro


Epoxifärg på vägg


Fartygsdäck


Gummering av rör


Sponge-Jet Blästringsmetod VS Traditionell slaggblästring


Teknologi & maskiner för Spongeblästring


IBIX System


IBIX Portabel blästerutrustning